Elveda

Bir daha görüşemeyeceği yada kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılan bir sözdür. Bu kelime genellikle el veda şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elveda şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

el veda(Yanlış kullanım)

elveda✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elveda ey güzel günler!


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mezhepçi Mezhep yanlısı olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ayrıca Ayrı olarak, çok, ayrı bir önem verilerek anlamına gelir. Bu […]
  • Yunus Emreler Özel isimlere eklenen çoğul ekleri”-ler, -lar “ ile yapım […]
  • Cır cır Kaynana zırıltısı. İshal. Geveze. Durup dinlenmeden ince ve […]
  • Müteradif Eş anlamlı, anlamdaş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Eşekçe Kaba ve kaba şekilde anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın