Embriyo

Oğulcuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle embiriyo şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı embriyo şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

embiriyo(Yanlış kullanım)

embriyo✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tüp bebek tedavisinde embriyo transferi aşamasına geldik.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Arapça’da Arapça, sami dillerinden biri olup Arap halkının kullandığı […]
  • Yılankavi Dolambaçlı, dolanarak giden anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Helke Bakırdan yapılan bakraç, kovaanlamına g elir. Bu kelime […]
  • Belediyesi Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle […]
  • Ana kara Coğrafya kıta anlamına gelir. Bu kelime genellikle anakara […]
  • Şehadet Tanıklık etmek, huzurda olmak, hazır bulunmak, idrak etmek, […]

Yorum yapın