Envaiçeşitli

Envaitürlü.

Bu kelime genellikle envai çeşitli, envayiçeşitli, envayi çeşitli şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı envaiçeşitli şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

envai çeşitli (Yanlış kullanım)

envaiçeşitli ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu çarşıda envaiçeşitli baharatı bulmanız mümkündür.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Her ne hal ise “üzerinde pek durmayalım”, “geçelim”, “uzatmayalım” anlamında […]
  • Nefs, Nefis Nefis ya da Nefs (نفس), Arapça kökenlidir, sözlükte ruh, bir […]
  • Plebisit Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla […]
  • Alelacele Çok acele ederek, aceleyle, çarçabuk, ivedilikle demektir. […]
  • Laboratuvar Laboratuvar, ayrıştırma ve birleştirme yolu ile bir sonuca […]
  • Eytişim Diyalektik anlamına gelir. Bu kelime genellikle eytişim […]

Yorum yapın