Epeyce

Bir hayli, oldukça, epey anlamına gelir. Bu kelime genellikle epeyçe şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı epeyce şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Epeyçe (Yanlış kullanım)

Epeyce ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onu görmeyeli epeyce zaman geçmişti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yağlı kuyruk Kolayca sömürülecek iş, kişi ya da kolayca ve bolca […]
  • İki kez İki defa anlamına gelir. Bu kelime genellikle ikikez şeklinde […]
  • Basite indirgemek (bir şeyi) karmaşıklıktan kurtarıp kolayca anlaşılır bir biçime […]
  • Akraba Aşırmak işi anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Eyer Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne […]
  • Broşür Çok az sayfalı küçük kitap, kitapçık anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın