Erbaa

Tokat iline bağlı ilçelerden birisidir. Özel bir yer ismi olduğu için büyük harfle başlaması gerekiyor. Bu kelime genellikle erbaa şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Erbaa şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

erbaa (Yanlış kullanım)

Erbaa✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Erbaa, bereketli bir ovayı sınırları içinde barındırır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mütalaa Etüt. Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı düşünme ile oluşan […]
  • Her yerde Var olan bütün mekanlarda, alanlarda anlamında kullanılır. […]
  • Gül yağı Gül suyu çıkarıldıktan sonra üzerinde biriken yağa, gül yağı […]
  • Lokman ruhu Türk Dil Kurumuna göre lokman ruhu kelimesi eter anlamına […]
  • Başıboş Bir kimseye, bir şeye bağlı bulunmayan, önünde hiçbir engel […]
  • Dübbüasgar Küçükayı anlamına gelir. Gökbilim terimidir ve özel isim olarak […]

Yorum yapın