Erinç

Hiçbir eksiği, üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur anlamına gelen erinç kelimesi sıkça hatalı yazılan kelimelerdendir. Halk kelimeyi söylerken diline kolay gelen şekliyle söyler ve genelde öyle de yazar. Bu durum yazım hatalarına neden olur. Bu kelime genellikle erinc şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı erinç şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

erinc (Yanlış kullanım)

erinç ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Değiliz, erinç içinde değiliz biz, erinç içinde olmayı da aramıyoruz, dilemiyoruz.” – Nurullah Ataç


Diğer Doğru Yazımlar

  • Seremoni Genellikle resmi yerlerde, resmi işlerde uyulması gereken […]
  • Müddeiumumi Savcı anlamına gelir. Bu kelime genellikle müddeyiumumi, müddei […]
  • Yalovalılık Yalovalı olma durumu anlamına gelir. Özel isim olduğu için […]
  • Bulundurmak Var olmasını, bulunmasını sağlamak, hazır durumda tutmak, elde […]
  • Elemek Elek yardımıyla ayıklamak, elekten geçirmek, incesini […]
  • Asya’nın Kıta, deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, geçit, yayla; ülke, bölge, […]

Yorum yapın