Eş değer

Dilimizde bazı kelimelerin ayrı mı, bitişik mi yazılacağı konusunda kararsız kalabiliyoruz. Türk Dil Kurumunun belirttiği gibi bu kelimede ayrı yazılması gerekir. Değer yönünden birbirine eşit olan, muadil anlamına gelir. Bu kelime genellikle eşdeğer şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eş değer şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eşdeğer (Yanlış kullanım)

eş değer ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Birinden bir şey istemenin işkence çekmekle eş değer olduğunu anlayacaktık.” – Ayla Kutlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Var oldukça Bulunmak, sağ olmak, yaşamak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Darüleytam Yetimlerin barındığı yer anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Küstah Küstah; saygısız ve kaba davranan terbiyesiz kişi anlamında […]
  • Merhale Derece, basamak, aşama, evre anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Belki de Belki de kelimesi şu da olabilir, olabilir ki anlamına […]
  • Tuz ruhu Aşındırıcı etkiye sahip oluşundan dolayı temizlik işlerinde […]

Yorum yapın