Eş sesli

Eş sesli; söylenişleri aynı, anlamları farklı olan kelimeler, sesteş, homofon olarak tanımlanmaktadır. Eş sesli kelimelerin çoğu homonimdir yani yazılışları ve telaffuzları da aynıdır. Bezen eşsesli şeklinde hatalı yazılmaktadır. Doğru yazım şeklinde kelimelerin ayrı ayrı yazılması gerekir..

Doğru yazımı:

eşsesli (Yanlış kullanım)

eş sesli  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Türkçe öğretmenimizin verdiği performans ödevi için eş sesli sözcüklerden oluşan bir tablo hazırlamam gerekiyor.

“Yüzüne karşı yüz kere tekrarlamaktan bıktım.” cümlesinde eş sesli sözcük var mı?


Diğer Doğru Yazımlar

  • Supap Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik […]
  • Çat kapı Beklenmedik bir zamanda kapıyı çalarak anlamına gelir. […]
  • Tek erkçi Monarşist anlamına gelir. Bu kelime genellikle tekerkçi […]
  • 2’nci Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Kelebekler Pulkanatlılardan, yaklaşık yüz yetmiş bin türü bulunan, gövdesi […]
  • Alçak gönüllü Kendi değerini olduğundan az gösteren, öyle olmadıkları halde […]

Yorum yapın