Eşek inadı

Söylediğinden veya yaptığından dönmeme anlamına gelir. Bu kelime genellikle eşşek inadı, eşekinadı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eşek inadı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eşşek inadı(Yanlış kullanım)

eşekinadı(Yanlış kullanım)

eşek inadı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bütün gün onun eşek inadını kırmak için uğraştım ancak benimle gelmeyi kabul etmedi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Alıkoymak Mâni olmak, engel olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kontör Kontör; toplam telefon görüşmesinin kaç birim olduğunu […]
  • Atatürk’ümüzün Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Dağılmak Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak anlamına gelen […]
  • Karmakarışık Karmakarışık; kararsız, düzensiz, dağınık ve huzursuz […]
  • Büyüyecek Organizmanın bütününde ya da bir bölümünde ya da bir bütünün […]

Yorum yapın