Eski Çağ’ın

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Bu kelime genellikle eski çağın şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Eski Çağ’ın şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eski çağın (Yanlış kullanım)

Eski Çağ’ın ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eski Çağ’ın yaşam şartlarını araştırıyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Herhangi bir şey Rastgele bir şey anlamına gelir. Bu kelime genellikle herhangi […]
  • İmkânsızca İmkânsız bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Herze yemek Yersiz söz söylemek. Gereksiz davranışta bulunmak anlamına […]
  • Manipülasyon Yönlendirme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Sağmal İnek Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Üçüncü sınıf Sayılar harflerle de yazılabilir. Aralarında boşluk bırakılır. […]

Yorum yapın