Etoburlar

Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlar, etçil diye geçerler. Bu kelime genellikle et oburlar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı etoburlar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

et oburlar(Yanlış kullanım)

etoburlar✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Aslan, etoburlar sınıfından bir hayvandır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kıyafetname Bir ülkenin veya bir dönemin giysilerini anlatan kitap anlamına […]
  • Manipülasyon Yönlendirme anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Neofaşizm İkinci Dünya Savaşı'ndan ortaya çıkan faşizm. Bu kelime […]
  • stres Ruhsal gerilim anlamına gelir. Bu kelime genellikle sitres […]
  • Cancağız Kendiliğinden isterse, içinden gelirse` anlamlarına gelen […]
  • Hipnotizmacı Hipnotizma ile uğraşan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın