Etüdü

Etüt kelimesinin anlamına buradan ulaşabilirsiniz.

Sözcük köklerinin, gövdelerinin veya bazı ekleri almış hallerinin sonunda bulunan “p, ç, t, k” sessiz harflerinin yanına ünlü harfle başlayan bir ek geldiğinde “p, ç, t, k” sesleri yumuşayarak “p sesi b’ye”, “ç sesi c’ye”, “t sesi d’ye”, “k sesi g, ğ’ye” dönüşür. Bu kelime genellikle etütü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı etüdü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

etütü(Yanlış kullanım)

etüdü✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Matematik etüdüne katılarak açığını kapatmalısın.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çıkış Çıkmak eylemi ya da biçimi, çıkılacak yer anlamına gelir. […]
  • Ciğerpare Çok sevilen kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İç Asya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • İftihar Övünme, gurur duyma anlamlarına gelen Arapça kökenli iftihar […]
  • Çiçeksever Çiçeğe düşkün (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Başlı başına Bütün yönleriyle, tamamen anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın