Etyaran

Genellikle parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan anlamına gelir. Bu kelime genellikle et yaran şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı etyaran şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

et yaran (Yanlış kullanım)

etyaran✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Etyaran, son parmak boğumlarında bakterilerin üremesiyle oluşan iltihabi bir hastalıktır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Karaciğer Karın boşluğunun sağ üst bölgesinde bulunan, öd salgılayan, […]
  • Bölük pörçük Bütünlüğü sağlanamamış, parça parça. Dağınık bir biçimde […]
  • Çiğ köfte Çiğ köfte, iyice dövülmüş çiğ etle ince bulgura biber, soğan, […]
  • Kara boya Sülfürik asit anlamına gelir. Bu kelime genellikle karaboya […]
  • Bluz Vücudun üst bölümüne giyilen, genellikle ince kumaştan yapılan […]
  • Şaşabilmek Şaşma ihtimali veya imkânı bulunmak anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın