Evvela

Önce, ilk önce, ilkin anlamına gelir. Bu kelime genellikle evela şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı evvela şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

evela (Yanlış kullanım)

evvela ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Başını ellerinin içine alarak evvela kendini bir tartmak istedi.” – Peyami Safa


Diğer Doğru Yazımlar

  • Burun buruna Birbirine çok yakın bir biçimde, yüz yüze anlamına gelir. […]
  • Murdar Kirli, pis anlamına gelir. Bu kelime genellikle mırdar şeklinde […]
  • Hamam Böceği Hamam böceği, Blattodea takımını oluşturan böcek türlerine […]
  • Hiç değil Asla, kesinlikle anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Etnografik Etnografya ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ünsüz türemesi Kelime içine veya başına bir ünsüzün eklenmesi anlamına […]

Yorum yapın