Faal

Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif demektir. Ayrıca etkin anlamına gelir. Bu kelime genellikle fağal şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı faal şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fağal(Yanlış kullanım)

faal✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Medeni milletler arasında faal bir unsur olabileceğimizi ispat etmemiz lazımdır.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Etoburlar Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlar, […]
  • Çizelge Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel, kadro, kademe, […]
  • Yeşilbiber Yeşil renkli, taze, sivri veya dolma biber anlamına gelir. Bu […]
  • Tiksinmek Bir şeyi, bir kimseyi, bir düşünceyi, bir davranışı vb. kötü, […]
  • Kontrat Sözleşme anlamına gelir. Bu kelime genellikle kontırat şeklinde […]
  • Elaman çekmek Bezginlik gösterip yakınmak anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın