Factor

Alacaklandırıcı olarak geçer. Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını devralan finansal kuruluş anlamına gelir. Bu kelime genellikle faktor, faktör şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı factor şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

faktor(Yanlış kullanım)

faktör (Yanlış kullanım)

factor✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Factor bir ekonomi terimidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Fecaat Çok acıklı, yürekler acısı durum anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Muhacir Göçmen, Hz. Muhammed'e uyarak Mekke'den Medine'ye göç eden […]
  • Bekâr Evlenmemiş kimse. Evli olduğu hâlde ailesinden ayrı, yalnız […]
  • Perspektif Görünge, bakış açısı, nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri […]
  • Alafranga Alafranga kelimesi Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, […]
  • Hafifçe Hafifçe kelimesi hafif olarak, hafif bir biçimde, belli […]

Yorum yapın