Fail

Eden, yapan, işleyen kişi anlamına gelir. Hukuk terimi olarak hukuki sonuç doğuracak bir suç işleyen kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle fağil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fail şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fağil(Yanlış kullanım)

fail✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Vilayetin bir yerinde faili yakalanamayan bir irtica vakası çıkar.” – Reşat Nuri Güntekin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Izdırap Izdırap, bir olayın sonucunda kişilerin çektiği acı, üzüntü, […]
  • Ön yargı Bir kimseyle ya da şeyle ilgili olarak, belirli bir olaya, […]
  • Fayton Fayton, 4 tane tekerleği olan genellikle 2 at tarafından […]
  • Kentilyon Katrilyon kere bin anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çabucacık Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle çabuçacık şeklinde […]
  • Mercanköşk Ballıbabagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı […]

Yorum yapın