Failimuhtar

Yaptıklarından sorumlu olacak durumda ve yaşta olan kimse demektir Ayrıca mecazi olarak başına buyruk olarak kullanılmıştır. Bu kelime genellikle faili muhtar, fayilimuhtar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı failimuhtar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

faili muhtar(Yanlış kullanım)

fayilimuhtar(Yanlış kullanım)

failimuhtar✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yakalanan zanlının failimuhtar olduğuna dair rapor geldi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kızevi Evlenme sürecinde kız tarafına kızevi denir. Bu kelime […]
  • Kamuoyu Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme […]
  • Türkler Topluluk kavramı bildiren kelimelerde ler bitişik yazılır. […]
  • Jurnal etmek Biriyle ilgili olarak yetkililere kötülemek, ihbar yazısı […]
  • Dogma Dogma, bir konuda hakkında ifade edilmiş bir görüşün […]
  • Kaparo Bir sözleşmenin yapılışı sırasında, bağlanmayı güvenceye almak […]

Yorum yapın