Faiz

Banka ve benzeri bir yere ya da bir kimseye belli bir süre işletilmek üzere ödünç verilen paranın kullanımına karşılık olarak alınan kâr; başkasının parasını belli bir süre kullanmak, işletmek için ödenen para anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime genellikle fayiz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı faiz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fayiz (Yanlış kullanım)

faiz ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Faiz İslam dininde haram kılınmıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Altüst Altı üstüne, üstü altına gelecek biçimde değişmiş, çok karışık […]
  • Alelacayip Çok acayip, bambaşka anlamına gelir. Bu kelime genellikle alel […]
  • Parlamenter Milletvekili. Parlamentoya dayanan, parlamento ile ilgili […]
  • Fütur Bezginlik, umutsuzluk, usanç anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Gardırop Gardırop, genelde ahşaptan yapılan ama metalden de yapılabilen […]
  • Gelişigüzel Özensiz, rastgele, özensiz bir biçimde, rastgele olarak, […]

Yorum yapın