Faizlendirmek

Parayı faize verip işletmek, çoğaltmak, nemalandırmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle fayizlendirmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı faizlendirmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fayizlendirmek(Yanlış kullanım)

faizlendirmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Şirket aldığı işten kar ettiği kısmı, faizlendirmek için bankaya yatırma kararı aldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Fidyeinecat Fidye anlamına gelir. Bu kelime genellikle fidyei necat, […]
  • Kambur Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, raşitizm sonucu sırtta ve […]
  • Kadirbilmez Değerbilmez anlamına gelir. Bu kelime genellikle kadir bilmez […]
  • Kronik Süreğen, birbiri ardına sıra ile yazılan olaylar anlamlarına […]
  • Elimsende Çocukların birbirine el değdirerek oynadığı ebelemece […]
  • Muadil Muadil, bir kavram olarak karşılıklı olarak eşit veya aynı […]

Yorum yapın