Falanj

Eski Yunanlarda, özellikle Makedonya yayalarının çekirdeğini oluşturan mızraklı alaydır. Bazı ülkelerde yarı askerî, siyasi kuruluştur. Bu kelime genellikle falanş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı falanj şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

falanş (Yanlış kullanım)

falanj✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İspanya Ulusal Falanjı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kitap Kitap kelimesi basılı ya da el yazılı kâğıt yaprakların ciltli […]
  • Halletmek Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. Yoluna […]
  • Tembihleme Tembihlemek işi anlamına gelen bu kelime konuşma dilinden […]
  • Yanardağ Magmanın yerin içinden yüzeye doğru fışkırdığı ya da geçmişte […]
  • Badem Gülgillerden, anayurdu Anadolu olan, bütün Akdeniz kıyılarında […]
  • Makosen Kuzey Amerika Kızılderililerinin giydiği deriden yapılmış, tek […]

Yorum yapın