Farekulağı

Yabani mercanköşk anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle fare kulağı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı farekulağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fare kulağı (Yanlış kullanım)

farekulağı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Farekulağı bahçelerde tercih edilen yer örtücü çimdir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Gayriiradi İstençsiz anlamına gelir. Bu kelime genellikle gayri […]
  • Birebirdir Hemen etkisini gösteren, etkisi kesin olan anlamına […]
  • Başhemşire Bir hastanede, sağlık ocağında vb. hemşireleri yönetmekle […]
  • Eloğlu Elin adamı, başkası, yabancı, el anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Çerçöp İnce kuru dal, çalı çırpı, ot çöp parçaları anlamına gelir. […]
  • Başkişi Başkahraman anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş […]

Yorum yapın