Farmakodinami

İlaçların organizma üzerindeki etkisini inceleyen ilaç bilimi dalıdır. Bu kelime genellikle farmako dinami şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı farmakodinami şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

farmako dinami(Yanlış kullanım)

farmakodinami✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Doktorlarımız, farmakodinami üzerine aldıkları eğitim ile akılcı ilaç seçimi ve tedavisi yapabilmektedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dağarcık Meşin torba anlamına gelen dağarcık kelimesi, ayrıca müzik […]
  • Eskişehir Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri […]
  • Karmakarış etmek Çok karışık duruma getirmek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Geçmez Akçe -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Psikolog Ruh bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Göz nuru dökmek Fazla emek sarf etmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın