Faşist

Faşizm yanlısı olan kimse, görüş anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle faşis şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı faşist şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

faşis (Yanlış kullanım)

faşist✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Faşist kişiler aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlarlar.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Enstitü Bir kuruluşa bağlı olarak araştırma yapan ve öğretim veren […]
  • Kabul Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Konukları veya […]
  • Egosantrist Beniçincilik anlamına gelir.Türk Dil Kurumu kelimelerin doğru […]
  • Böcekhane Böceklik anlamına gelir. İpek böceği yetiştirilen yere verilen […]
  • Günbegün Günden güne anlamına gelir. Bu kelime genellikle günbe […]
  • Fil dişi Fil dişi kelimesi filin kendini korumakta veya karşısındakine […]

Yorum yapın