Ferahnüma

Klasik Türk müziğinde bir makam anlamına gelir. Bu kelime genellikle ferah nüma, ferahnuma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ferahnüma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ferah nüma (Yanlış kullanım)

ferahnuma (Yanlış kullanım)

ferahnüma✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ferahnüma makamı, Hüseyin Sadettin Arel tarafından bulunmuştur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Eş sesli Eş sesli; söylenişleri aynı, anlamları farklı olan kelimeler, […]
  • Filtre Kahve Filtre kahve ya da diğer adıyla damla demleme yönteminde su bir […]
  • Dağdağalı Gürültülü, patırtılı anlamına gelir. Bu kelime genellikle dağ […]
  • Arka yüz Bir şeyin arkada kalan yüzü anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • Yeri başka "daha başka bir değeri olan, önemi olan" anlamında kullanılan […]
  • Ayçalar -lar, gil ekleri birleşik yazılır. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın