Fetvayişerife çıkarmak

Şeyhülislam fetvası ilan etmek anlamına gelir. Mecazi anlamda kendi kendine yorum getirmek demektir. Bu kelime genellikle fetvayi şerife çıkarmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fetvayişerife çıkarmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fetvayi şerife çıkarmak(Yanlış kullanım)

fetvayişerife çıkarmak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fetvayişerife mi çıkarıyorsun be?” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Lütuf Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik ve yardım, ihsan, […]
  • Âlemşümul Bütün dünyayı alakadar eden, dünyayı kaplayan ve her yerde […]
  • Sıkboğaz Bir şey yaptırmak için "birini zorlamak, baskı yapmak" […]
  • Müptela Müptela kelimesi bağımlı (Kumara müptela), tutulmuş ( Vereme […]
  • Çıkış Çıkmak eylemi ya da biçimi, çıkılacak yer anlamına gelir. […]
  • Gradosu düşmek İtibarı azalmak, derecesi düşmek anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın