Fevt

Elden çıkma, yitme, ölme anlamına gelir. Bu kelime genellikle fevit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fevt şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fevit(Yanlış kullanım)

fevt✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Babası fevt olduktan sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Cinsaçı Küsküt anlamına gelir. Asalak bir bitkidir. Bu kelime […]
  • Tabi Bağımlı anlamına gelir. Bu kelime genellikle tabii şeklinde […]
  • Proletarya Proleterlerin oluşturduğu sınıf, emekçi sınıfı demektir. […]
  • Zürefa Zürefa kelimesi isimdir. Kibarlar, nazikler anlamına gelir. Bu […]
  • Hatırşinaslık Hatırşinas olma durumunu anlatır. Bu kelime genellikle hatır […]
  • Ballıbaba Ballıbabagillerden, beyaz çiçekli ve çok yıllık otsu bir […]

Yorum yapın