Feylesofluk

Filozofluk anlamına gelir. Bu kelime genellikle feylezofluk şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı feylesofluk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

feylezofluk(Yanlış kullanım)

feylesofluk✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sakal onun için feylesofluk bayrağı idi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hümanistleşmek İnsancıl davranışlar ve düşünceler içinde olmaya denir. Bu […]
  • Sımsıkı Çok sıkı. Çok sıkı olarak, sıkı bir biçimde anlamına gelir. Bu […]
  • Tavsiye Öğütleme, yol gösterme, bir şeyin, bir kimsenin iyi, işe yarar […]
  • Ciklet Ağızda çiğnenen sakızla eş anlam ifade eden ciklet kelimesi, […]
  • Genleşmeölçer Isınan sıvıların görünür genleşme katsayılarını belirleyen […]
  • Karıncaincitmez Karıncaezmez anlamına gelir. Bu kelime genellikle karınca […]

Yorum yapın