Fihrist

(bir kitapta) içindekiler, abecesel sıralamalar için kullanılan, kenarında bütün harflerin abece sırasıyla yer aldığı not defteri anlamına gelir. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle frihst şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fihrist şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

frihst (Yanlış kullanım)

fihrist ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yeni bir fihrist almam gerekiyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zarafet Hoşluk, güzellik, incelik anlamına gelir. Arapçadan dilimize […]
  • Kalorifer Merkez ve depo durumunda bulunan bir kazandan çıkan sıcak su, […]
  • Sevk etmek Göndermek, yollamak, itmek, sürüklemek anlamına gelir. […]
  • Farenjit Yutak iltihabı anlamına gelir. Bu kelime genellikle faranjit […]
  • Piyanist Piyanist kelimesi piyano çalan kimse, piyano sanatçısı […]
  • Subasman Subasman; yapının herhangi bir su basması sırasında zarar […]

Yorum yapın