Fiil

İş, davranış, olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime anlamına gelir. Bu kelime genellikle fiğil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fiil şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fiğil(Yanlış kullanım)

fiil✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fiile gelen ekler cümlenin anlamını etkiler.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Arka teker Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Ayrıldı Bir kimseden, bir şeyden, bir yerden uzaklaşmak anlamına […]
  • Başı bağlı Başını örten (kimse). Serbest olmayan (kimse). Evli olan […]
  • Kırk iki 41 ve 43 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Abidevi Anıtsal anlamına gelen abidevi kelimesi söyleniş […]
  • Kokoreç Kokoreç, kuzuların veya ineklerin bağırsaklarından elde edilen […]

Yorum yapın