Fiilimsi

Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eylemsi anlamına gelir. Bu kelime genellikle fiğilimsi şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fiilimsi şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fiğilimsi (Yanlış kullanım)

fiilimsi ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hâle getirebilirler.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Muaccel Acele olunmuş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Halbuki Oysa, oysaki anlamına gelen bağlaçtır. Aralarında karşıtlık, […]
  • Rica Etmek Rica etmek, birinden dilemek, dilek, dileyiş anlamına gelir. Bu […]
  • Cinnet getirmek Bir an için delilik belirtisi göstermek anlamına gelir. Bu […]
  • Cefakâr Eziyet eden anlamına gelir. Bu kelime genellikle cefakar […]
  • Bedbin Kötümser anlamına gelir. Bu kelime genellikle betbin şeklinde […]

Yorum yapın