Filkulağı

Tropikal Amerika’da yaşayan, kökü yumrulu bir süs bitkisidir. Ayrıca pazarlarda satılan bir sünger türüdür. Bu kelime genellikle fil kulağı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı filkulağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fil kulağı (Yanlış kullanım)

filkulağı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Filkulağı bitkisi güneşli alanları sever ve oralarda güzel büyür.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İrtifa Yükseklik, yükselti anlamına gelir. Bu kelime genellikle intifa […]
  • Marksist Marksçı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • 10’ncu Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Güneydoğu Güneyle doğu arasındaki yön anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kırk yedi 46 ve 48 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar […]
  • Telmihen Telmih yoluyla, ima ederek anlamlarına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın