Film

Film, bir oyunun bütününü taşıyan şeritlere işlenmiş fotoğraflardan oluşan videoya verilen isimdir. Fotoğrafçılıkta fotoğrafın işlendiği yapıya da film denmektedir. Kelimenin günlük yaşamdaki kullanımına baktığımızda ise filim kelimesi karşımıza çıkar. Fakat doğru kullanım ile kıyasladığımızda ikinci i harfinin fazladan ilave edildiğini görürüz.

Doğru yazımı:

Filim (Yanlış kullanım)

Film ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Delikanlı kız arkadaşını da yanına alarak vizyona yeni giren filmlerden birini izlemek için sinemaya doğru yola çıktı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Azat Etmek Serbest bırakmak, salıvermek; köle veya cariyeyi hürriyetlerine […]
  • Dörtçeker Çekiş gücünü ön ile arka tekerlekler arasında belli oranda eşit […]
  • Bir yol Bir kez, bir defa anlamına gelir. Bu kelime biryol şekline […]
  • Yarısaydam Işığı geçirmekle birlikte öte yanında bulunan herhangi bir […]
  • Yeşilzeytin Zeytinin salamura edilmiş yeşil renkli türü anlamına gelir. Bu […]
  • Pılı pırtı Eski eşya, eşya anlamına gelir. İsim durum ekleri ve iyelik […]

Yorum yapın