Fırdöndü

Biri döndüğünde ötekinin de dönmesini engellemek için uç uca getirilerek serbest bir eksenle bağlanmış çift halka anlamına gelir. Bunun dışında topaç gibi oynanan bir kumar aracı, belirli bir görüş veya düşünce sahibi olmayan kimse anlamlarına gelir. Bitişik yazılmalıdır. Bu kelime genellikle fır döndü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fırdöndü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fır döndü (Yanlış kullanım)

fırdöndü✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sen de amma fırdöndüsün!


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ekstre Öz, hesap özeti ve özüt anlamlarına gelir. Günümüzde yaygın […]
  • Ne yazık ki Üzülerek belirtelim ki anlamına gelir. Bu kelime genellikle Ne […]
  • Şu Anki İçinde bulunulan zaman dilimindeki durumu belirtmek için […]
  • Erciyes Dağı Erciyes Dağı, Kayseri'nin 25 km güneybatısındaki ovaların […]
  • TÜYAP’tan Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi […]
  • Dağıtıcı Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimseye dağıtıcı […]

Yorum yapın