Fıs fıs

Yavaş ses çıkararak (konuşmak) anlamına gelir. Bu kelime genellikle fısfıs şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fıs fıs şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fısfıs(Yanlış kullanım)

fıs fıs✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Fıs fıs konuştular.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yetirmek Ulaştırmak, eriştirmek, iblağ etmek, vasıl etmek, yetiştirmek, […]
  • Erozyon Erozyon, yer kabuğunda yer alan büyük kayaların üstlerinde […]
  • Karbonhidrat Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik […]
  • Vicdani Vicdan kelimesi kişiyi kendi davranışlarıyla ilgili olarak bir […]
  • Manisalılar Manisa ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Osmanlılar XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve […]

Yorum yapın