Fitopatolojik

Fitopatoloji ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle fito patolojik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fitopatolojik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fito patolojik(Yanlış kullanım)

fitopatolojik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Cansız çevre faktörleri ile fitopatolojik etmenler ile ilişkilidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Faulsüz Faulü olmayan, faul yapmayan anlamına gelir. Aynı zamanda faul […]
  • 9’ncu Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Egoistlik Bencillik anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Başyazar Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse, […]
  • İstiğfar Tanrı’dan, suçlarının bağışlanmasını dileme, tövbe anlamına […]
  • Anadüşünce Yazıda ya da konuşmada öne sürülen ve açıklanıp kanıtlanmaya […]

Yorum yapın