Fitopatolojik

Fitopatoloji ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle fito patolojik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fitopatolojik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fito patolojik(Yanlış kullanım)

fitopatolojik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Cansız çevre faktörleri ile fitopatolojik etmenler ile ilişkilidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çevre yolu Trafiği rahatlatmak için düzenlenen ve büyük kentlerin içine […]
  • Güdükleşme Güdükleşmek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ardı ardına İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • Ağılı Bö­cek Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı […]
  • Müsabaka Yarışma anlamına gelir. Bu kelime genellikle musabaka şeklinde […]
  • Menetmek Yasaklamak anlamına gelir. Özgün biçimleri tek heceli bazı […]

Yorum yapın