Fıttırma

Fıttırmak durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle fıddırma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fıttırma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fıddırma (Yanlış kullanım)

fıttırma✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Kimse beni dinlemiyor ve anlamıyor. Fıttırmak üzereyim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hoşça Hoş bir biçimde olan, hoş olarak, iyice, güzelce anlamına […]
  • Çift ayaklılar Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Stokçu Halk arasında yanlış yazılan kelimelerden olan stokçu kelimesi […]
  • Hakikat Gerçek, gerçeklik, gerçekten anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Yâr Yâr şeklinde yazıldığı zaman, sevgili ve yavuklu anlamlarında […]
  • Eli sıkı Cimri anlamında kullanılan eli sıkı kelimesi bitişik yazılarak […]

Yorum yapın