Fıttırmak

Aklını kaçırmak, delirmek, aklını yitirmek, çıldırmak anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle fıddırmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fıttırmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fıddırmak (Yanlış kullanım)

fıttırmak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu kadar sorumsuz insanın arasında biraz daha kalırsam, fıttırmaktan korkuyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Rafineri Arıtımevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle rafinari […]
  • Akropol Akropol, tarihle ilgili bir kelime olup eski Yunan […]
  • Bodrum’a mı? Kıta, deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, geçit, yayla; ülke, bölge, […]
  • Şehit Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse anlamına gelir. […]
  • Ambulans Ağır yaralı ya da ağır hastaları hastaneye yetiştirmek için […]
  • Suçüstü Suçüstü, bir kişinin suçu işlemekteyken yakalanması anlamına […]

Yorum yapın