Flama

Flama, işaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak, askerlikte iki veya üç köşeli, küçük boyutlu bayrak anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle filama şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı flama  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

filama  (Yanlış kullanım)

flama  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bizim okulun flamasını ben tutacağım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hanımefendi Saygı bildirmek için kadın adlarının sonuna getirilen veya […]
  • Hüda Tanrı anlamına gelir. Bu kelime genellikle huda şeklinde yanlış […]
  • Hoşbeş Hoşbeş, karşınızdaki kişiye hatır sormak amacıyla söylenen ilk […]
  • Maalesef Maalesef; ne yazık ki anlamında kullanılmaktadır. Arapçadan […]
  • Zıddı Zıt, çelişik karşıt anlamına gelen sıfattır. Bir nesnenin […]
  • Vazgeçmek Vazgeçmek, kendi hakkı olan bir şeyi artık istememek, alışkı […]

Yorum yapın