Floresan lamba

Yüzeyi parlak maddelerle kaplı, içi cıva buharı ile dolu cam tüpten oluşan lamba anlamına gelir. Bu kelime genellikle fılorasan lamba şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı floresan lamba şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

florasan lamba(Yanlış kullanım)

floresan lamba✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Evi aydınlatan floresan lamba bir anda patladı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Deve Kuşu Afrika kökenli uçamayan kuş türlerinden birisidir. Bu kelime […]
  • Temayül Bir tarafa eğilme, meyletme, bir kimseye veya bir şeye ilgi […]
  • Başeser Şaheser anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş eser şeklinde […]
  • Segâh perdesi Klasik Türk müziğinde orta sekizlinin yirmi ikinci perdesi […]
  • Kabul Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Konukları veya […]
  • Hayalbaz Karagözcü anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayal […]

Yorum yapın