Floresans

Florışı anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle fılorasan, florasan şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı floresans şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fılorasan (Yanlış kullanım)

florasan (Yanlış kullanım)

floresans✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Floresans basit veya karmaşık gaz, sıvı ve katı kimyasal sistemlerde meydana gelir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Her hâlükârda Her hâlükârda; her koşulda, kesinlikle anlamında kullanılmakta […]
  • Hâli (veya hâlleri) duman olmak Hâli duman olmak deyimi, kötü duruma düşmek anlamında […]
  • Darülfünun Üniversite anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Emrivaki Oldubitti anlamına gelir. Bu kelime genellikle emri vaki […]
  • Çare Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması […]
  • Arife Arife, bayram veya önemli günlerden önceki gün olarak […]

Yorum yapın