Flori

Altın para anlamına gelir. Bu kelime genellikle fılori şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı flori şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fılori(Yanlış kullanım)

flori✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dedemin dolabını açınca karşıma floriler çıktı. Onları özenle saklamış olmalıydı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İçten içe Gizli gizli, belli etmeden anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yeryüzü Üzerinde yaşadığımız topraklar ve denizler, yerkabuğu, dünya, […]
  • İç Anadolu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Üç yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Aritmetik Matematik biliminin, sayıları, sayıların özelliklerini ve […]
  • Art arda Arka arkaya, peşi sıra, birbiri ardına gelen anlamında […]

Yorum yapın