Florışı

Bazı cisimlerin aldıkları ışığı, boyu daha uzun ışık ışınımlarına dönüştürmesi özelliğine denir. Bu kelime genellikle flor ışı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı florışı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

flor ışı(Yanlış kullanım)

florışı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Florışı özelliğine sahip bir kurbağa türü vardır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Enstitü Bir kuruluşa bağlı olarak araştırma yapan ve öğretim veren […]
  • Bursalılar İnsanların hangi şehirden oldukları yazılırken, -li yapım eki […]
  • Farmakoloji İlaç bilimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Tembellik Tembel olma durumu, atalet, tembelce davranış, […]
  • Sevk etmek Göndermek, yollamak, itmek, sürüklemek anlamına gelir. […]
  • Cemaziyelevvel Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı anlamına gelen bu […]

Yorum yapın