Floş

Floş kelimesi iki farklı anlama gelmektedir. Selülozdan yapılan, parlak, bükümsüz iplik ve poker oyununda aynı renkten ve aynı türden beş kâğıt. Bu kelime genellikle fıloş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı floş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fıloş(Yanlış kullanım)

floş✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eteğin kumaşında floş iplik kullanılmış.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tekdüze Hep aynı biçimde sürüp giden, aynı biçimde yinelenerek, […]
  • Tarihte Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün, […]
  • Salkım saçak Kalabalık bir biçimde, parçalara ayrılmış biçimde anlamına […]
  • Anjanbuman Dizenin son kelimesiyle sonraki dizeyi başlatma sanatına […]
  • Vanlı Van ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Şoför Şoför, otobüs, kamyon, otomobil gibi herhangi bir motorlu kara […]

Yorum yapın