Folklorculuk

Folklorcunun işine folklorculuk denir. Halk bilimi olarak geçen folklor ile uğraşma işidir aynı zamanda. Bu kelime genellikle folklörcülük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı folklorculuk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

folklörcülük (Yanlış kullanım)

folklorculuk✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onun için folklorculuk vazgeçilmez bir tutku olmuştu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Sürçülisan Ağızdan yanlışlıkla çıkan söz, dil sürçmesi anlamına gelir. Bu […]
  • Nispeten Oranla, bir dereceye kadar, oldukça, nispetle anlamına gelir. […]
  • Ömür boyu Sağ kalındığı, yaşandığı sürece, ömür boyunca, yaşam boyu, […]
  • Bilmezlikten Bir konuyu bildiği halde bilmiyormuş gibi yapmak anlamına […]
  • Hırgür Geçimsizlik, kavga anlamına gelir. Bu kelime genellikle hır […]
  • Yarısaydam Işığı geçirmekle birlikte öte yanında bulunan herhangi bir […]

Yorum yapın