Folklorik

Halkbilimsel anlamına gelir. Bu kelime genellikle foklorik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı folklorik  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

foklorik  (Yanlış kullanım)

folklorik  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Folklorik veteriner hekimliğin Türk folklorunun önemli değerlerinden biri olduğu bilinmektedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ahlak dışı Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve […]
  • Asgari Asgari, en düşük, en az anlamında kullanılan bir kelime olup, […]
  • Türkiye’mizin Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • On dokuz saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • Başkişi Başkahraman anlamına gelir. Bu kelime genellikle baş […]
  • Belki Bir olasılığa göre, olasılıkla, olabilir ki anlamına gelir. […]

Yorum yapın