Fotokimya

Işık etkisiyle oluşan kimyasal tepkimeleri inceleyen bilime fotokimya denir. Bu kelime genellikle foto kimya şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fotokimya şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

foto kimya (Yanlış kullanım)

fotokimya✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Tezini fotokimya üzerine yazma kararı aldı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Denetlemek Bir işin olması gerektiği yolda yapılıp yapılmadığını anlamak […]
  • Çevrim dışı Bilgisayarağında sunucuya bağlı olmama durumuna […]
  • Bir gözeli Bir hücreli anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Taat Allah'ın buyruklarını yerine getirme, ibadet etme anlamına […]
  • Kişiler arası Bütün insanları göz önüne alan anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Takdir Takdir, bir çalışmayı, bir işi, bir davranışı beğendiğinde bunu […]

Yorum yapın