Fotometre

lşıkölçer anlamına gelir. Bitişik yazılmalıdır. Bu kelime genellikle foto metre şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fotometre şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

foto metre (Yanlış kullanım)

fotometre✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Işığın şiddetini ölçmek için fotometre kullanacağız.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çok hücreli Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Otoriteli Emretme, yaptırma gücüne sahip olan (kimse), otoriter anlamına […]
  • Kloz Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel şartlarındaki hususları […]
  • Kurtyeniği Bir işin gizli kalmış yanını anlatırken kullanılır. Bityeniği […]
  • Falname Fala bakmanın inceliklerini ve yorumlama özelliklerini anlatan […]
  • Vadetmek Vadetmek, bir kişinin bir işi yerine getireceğine dair söz […]

Yorum yapın