Fotoroman

Bir metinle bir dizi fotoğraftan oluşan hikâye veya roman anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle foto roman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı fotoroman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

foto roman (Yanlış kullanım)

fotoroman✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Okuduğu fotoromanları, özenle sakladığı sandıktan çıkarıp, torunlarına gösterdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Elektrojen Elektrik üreten sisteme elektrojen denir. Bu kelime genellikle […]
  • Belli ki Bir durumu anlatırken kullanılır. Bu kelime genellikle […]
  • Herkes Bir yerdeki tüm insanları tanımlamak için kullanılan herkes […]
  • Sıklet Ağırlık, yük, sıkıntı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ametist Süs taşı olarak kullanılan, mor renkte bir kuvars türü anlamına […]
  • Kaba kâğıt Bir şey sarmak için kullanılan kalın kâğıt anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın