Frank

Fransa, İsviçre, Belçika vb. ülkelerin para birimi anlamına gelir. Kurallar gereği para birimleri küçük harfle başlamaktadır. Bu kelime genellikle fırank şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı frank şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

fırank(Yanlış kullanım)

frank✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

1000 frank olan elbiseyi giyince kendini daha iyi hissedeceğini düşünüyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Badiresiz Badiresi olmayan anlamına gelen bir kelimedir. Dilimizde […]
  • Anatomi Anatomi; insan, hayvan ve bitki yapısını inceleyen bilim […]
  • Sevk etmek Göndermek, yollamak, itmek, sürüklemek anlamına gelir. […]
  • 3’üncü Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Eşkıyaca Eşkıyaya yakışır ve ona yakışır şekilde anlamına gelir. Bu […]
  • Artist Artist, güzel sanat dallarından herhangi birini icra eden […]

Yorum yapın